Pismo do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

836

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża podziękowania za przedstawienie stanowiska zawartego w piśmie DKL2.105.10.2017 z dnia 18 sierpnia 2017, w kwestii nieprawidłowości w procesie powstawania Krajowej Administracji Skarbowej związanych z nieprzedstawieniem propozycji służby/pracy działaczom Związku Zawodowego Celnicy PL.
Federacja ZZ SM w pełni zgadza się i rozumie argumentację przedstawioną w piśmie przez Pana Ministra Pawła Cybulskiego dotyczącą konieczności wypełniania ustawowych celów i zadań przez Krajową Administrację Skarbową, a związanych z zapewnieniem efektywnego poboru danin publicznych poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, zapobieganie wyłudzaniu podatku i coraz skuteczniejsze eliminowaniem szarej strefy.

W ocenie Federacji ZZ SM, dokładnie w takim kierunku podejmowane są działania przez ZZ Celnicy PL z Panem Przewodniczącym Sławomirem Siwym na czele.
Obiektywne, bo przedstawione przez niezależnych dziennikarzy potwierdzenie powyższego, znajdujemy także w artykule pt. „Przypadki niepokornego celnika. W obronie Sławomira Siwego” z dnia 09.08.2017r. w Tygodniku Gazeta Polska.
Jak zauważyli dziennikarze Sławomir Siwy jest szykanowany od lat za prowadzenie działalności związkowej oraz alarmowanie o nieprawidłowościach w Służbie Celnej. W ocenie dziennikarzy, także obecnie nie otrzymał propozycji w związku z prowadzoną działalnością związkową.
Należy podkreślić, że funkcyjni działacze ZZ Celnicy PL i większości pozostałych związkowców, którzy nie otrzymali propozycji pracy lub służby charakteryzują się nienagannym przebiegiem służby i wzorowym wykonywaniem obowiązków. Ich postawa jest udokumentowana w dokonywanych ocenach okresowych, opiniach służbowych,uzyskiwanych wynikach i otrzymywanych nagrodach. Przebieg służby, kwalifikacje i doświadczenie jednoznacznie potwierdzają, że powinni otrzymać propozycje służby/pracy w Krajowej Administracji Skarbowej. Należy podkreślić, że wielu z nich to wybitni specjaliści i profesjonaliści w danej dziedzinie. Powyższe sytuacja może wynikać z trudności i tempa przeprowadzanych zmian, o których pisze Pan Minister, w tym (niekiedy) wskutek słabości decyzyjnego czynnika ludzkiego.

Federacji ZZ SM w pełni podziela stanowisko kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej o roli związków zawodowych i deklaracji z nimi współpracy. W związku Przewodniczący z powyższym proszę o wyznaczenie spotkania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Kolasa z przedstawicielami Federacji ZZ SM w obecności Przewodniczącego ZZ Celnicy PL Pana Sławomira Siwego, podczas którego zostaną przedstawione rozwiązania dotyczące procesu naboru do Krajowej Administracji Skarbowej.

pismo_Szef_KAS_15.09.2017.pdf