Życzenia z okazji świąt Wielkanocnych w Kościołach wschodnich

48

Wiernym Kościoła prawosławnego, Kościoła greckokatolickiego oraz innych Kościołów wschodnich 

składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Życzę wszystkiego najlepszego! 

Szczęścia, zdrowia, spokoju, rodzinnej atmosfery i nadziei.

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa