Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do funkcjonariuszy Straży Granicznej

5502