Komunikat ze spotkania z zastępcą komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioletą Gorzkowską.

8180

Przyznanie funkcjonariuszom Straży Granicznej specjalnego dodatku motywacyjnego (nagrody) oraz sprawy bieżące głównymi tematami spotkania Pani gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej – zastępcy komendanta głównego Straży Granicznej z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 28 października 2021 roku.

Wypłata funkcjonariuszom Straży Granicznej specjalnego dodatku motywacyjnego wynika z nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2021 r. oraz podpisanego porozumienia przez NSZZ FSG w dniu 24 września br. z MSWiA. Wysokość funduszu motywacyjnego określona została w wysokości 6 proc. planowanych na rok 2021 wynagrodzeń́ osobowych i uposażeń́. Specjalne dodatki będą miały charakter uznaniowy i zostaną przyznane funkcjonariuszom w szczególności za duże zaangażowanie w służbę. W Straży Granicznej wypłata dodatków motywacyjnych w wysokości powyżej 4000 złotych średnio na etat planowana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap w miesiącu listopadzie, a drugi w miesiącu grudniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wszyscy funkcjonariusze otrzymają planowane dodatki specjalne.

W trakcie spotkania przedstawiciele ZG NSZZ FSG kontynuując działania w zakresie poprawy sytuacji funkcjonariuszy Straży Granicznej, wnieśli o wprowadzenie w Straży Granicznej przepisów umożliwiających ewidencjonowanie czasu podróży służbowych z bronią służbową w dniu wolnym od służby oraz wprowadzenie zmian w zakresie zwrotu kosztów dojazdów do miejsca pełnienia służby polegającej na podwyższeniu obowiązującej obecnie maksymalnej odległości, za którą przysługuje zwrot za dojazd. Ponadto zaproponowali zwiększenie dodatków na stanowisku kierownika zmiany i kierownika zespołu oraz uproszczenia zasad wypełniania kontrolek pojazdów służbowych.

Strona związkowa zwróciła się także o przedstawienie analizy skutków finansowych w zakresie przywrócenia dodatku granicznego oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej i socjalnej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane w drugiej połowie listopada br.

W czwartkowym (28 października br.) spotkaniu wzięli udział: gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska – zastępca komendanta głównego Straży Granicznej; Marcin Kolasa – przewodniczący ZG NSZZ FSG; Emil Czwaliński – wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG; Piotr Baranicz – przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG; Maciej Kuszilek- przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Warmińsko-Mazurskim OSG.

Biuro ZG NSZZ FSG