Pismo do Ministra Błaszczaka

1052

W związku z planowanym w miesiącu styczniu posiedzeniem Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego oraz licznymi wypowiedziami przedstawicieli Rządu RP o podwyżkach dla służb mundurowych w roku 2018 zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przekazanie informacji kogo obejmie wzrost uposażeń oraz jaka jest przewidywana wysokość kwot dla funkcjonariuszy poszczególnych służb. Informacje przekazane przez przedstawicieli MSWiA na ostatnim posiedzeniu Podzespołu w dniu 13 października br., były ogólne i określone w sumach dla całego resortu MSWiA – bez podziału na służby. Przedstawiciele MSWiA nie precyzowali definicji „najniżej zarabiających funkcjonariuszy” oraz rzędu osób jakie w tej definicji będą się zawierać. Ponadto proszę o przekazanie informacji na jakim etapie w chwili obecnej znajdują się prace dotyczące zapowiadanych zmian art. 15 a Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Wiedza na powyższe kwestie jest niezbędna do właściwej, dalszej pracy Podzespołu w tym zakresie.

Pismo do Ministra Mariusza Błaszczaka 14.12.2017 roku.pdf