Spotkanie Wigilijne

1898
Opłatek NSZZFSG

W dniu 14 grudnia 2017 r. w uroczystej wigilii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wziął udział Dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa oraz zaproszeni goście: Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman, Przewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła i przedstawiciel ZG NSZZFiPW Bolesław Groński, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Piotr Malon, Wiceprzewodniczący ZG Związku Zawodowego Strażaków „Florian” Tomasz Podolski, Prezes Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o.o Piotr Kumięga wraz ze współpracownikami, Przewodnicząca Zarządu Krajowego ZZ Pracowników MSWiAP Beata Kalicka, adwokat dr Marta Derlatka i Ewa Gorzelak z biura rachunkowego.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa jako gospodarz spotkania podziękował serdecznie wszystkim gościom za przybycie i okazywane wsparcie. Składając życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 2018, zacytował wiersz ks. Jan Twardowski – Pomódlmy się w Noc Betlejemską.

Spotkanie wigilijne było okazją do nadania Pani adw. dr Marcie Derlatce medalu pamiątkowego z okazji XXV – lecia NSZZ FSG. Medal został nadany Decyzją Prezydium
ZG NSZZ FSG Nr 28/IX/ z dnia 5 września 2016 r.

Ekumenicznego błogosławieństwa na nowy 2018 rok udzielił zebranym ks. płk SG Zbigniew Kępa. Po wspólnej modlitwie i podzieleniu się opłatkiem, obecni złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne.