Opinie FZZ

716
Prezydent RP

Opinia FZZ do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, a także opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

VIII 835 opinia Kodeks pracy.pdf

VIII 836 opinia FZZ.pdf