Odpowiedź Komendanta Głównego SG

522

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 grudnia br. (sygn. ZG NSZZ FSG-II/226/IX/2016) uprzejmie informuję, iż powołanie zespołu do opracowania propozycji podziału kwot ujętych w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w 2017 roku uzależnione będzie od wiążącej decyzji dysponenta części w zakresie sposobu rozdysponowania środków finansowych przewidzianych na omawiany cel.

Zespół ds. podwyżek 2017.pdf