Tęczowy Promyk

1175

16 edycja świątecznej akcji charytatywnej „Dzieci-Dzieciom” przeprowadzana przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu pod egidą NSZZ FSG.
Już po raz szesnasty Funkcjonariusze Straży Granicznej z Nowego Sącza w dniach 21-22 grudnia 2016 r. pod egidą NSZZ FSG przy Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu, na czele z Kol. Józefem Szabla przeprowadzili świąteczną akcję charytatywną „Dzieci – Dzieciom”.
Jak co roku koordynatorem tej szlachetnej akcji jest Pani Barbara Przygodzka, dyrektor Przedszkola nr 108 w Warszawie, która motywuje młodzież i dzieci warszawskie, aby zbierały żywność, środki czystości, pomoce szkolne i zabawki dla rodzin wielodzietnych najbardziej potrzebujących pomocy z regionów przygranicznych południowej Polski.

Przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju zostały wytypowane rodziny wielodzietne, ubogie oraz najbardziej potrzebujące pomocy z terenu przygranicznego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, następnie listy zostały przesłane do głównej koordynatorki akcji Pani Barbary Przygodzkiej na teren Warszawy, gdzie przez cały miesiąc dzieci z warszawskich szkół oraz przedszkoli zbierały dary głównie żywność, odzież, środki czystości, pomoce szkolne, zabawki dla wytypowanych rodzin.
W bieżącym roku niniejszą akcją zostało objętych ponad 100 osób z rodzin wielodzietnych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, dzięki którym rodzinne Święta Bożego Narodzenia dla wielu rodzin z pogranicza polsko – słowackiego będą radośniejsze i weselsze. Przygotowane paczki były bardzo wartościowe i bardzo obfite, wręczanie prezentów świątecznych dostarczały wszystkim wielu wzruszeń, radości i niezapomnianych chwil zarówno wręczającym jak i obdarowanym.
W rozprowadzeniu paczek oraz złożeniu życzeń świąteczno – noworocznych obdarowanym na terenie przygranicznym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uczestniczyli: Burmistrz Pan Zbigniew Janeczek, Dyrektor MOPS w Piwnicznej-Zdroju Pani Katarzyna Lisowska, Ks. Robert Młynarczyk kapelan Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz z ramienia NSZZ FSG współorganizator akcji charytatywnej Kol. Józef Szabla, który dodaje – kontynuujemy tradycje pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego regionu wśród, których mieszkamy, pełniliśmy i pełnimy służbę. Mamy poczucie obowiązku względem mieszkańców pogranicza, bo zawsze znajdowaliśmy w naszej służbie wsparcie w środowiskach mieszkańców terenów przygranicznych. Realizacja takich działań nadal pomaga w kreowaniu i budowaniu pozytywnego wizerunku Straży Granicznej wśród ludności pogranicza.
W imieniu obdarowanych chcemy podziękować współorganizatorce tej akcji Pani Barbarze Przygodzkiej z warszawskiego przedszkola nr 108 „Tęczowy Promyk-Dzieciom” za wszelką okazaną pomoc zaangażowanie, determinację jak również fachowe i sprawne przeprowadzenie zbiórki, wyrażamy duży szacunek oraz uznanie.
Przy tej okazji chciałem podziękować Komendantowi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Panu ppłk SG Stanisławowi Laciudze za umożliwienie przywozu paczek z terenu Warszawy oraz Kol. Dariuszowi Żabińskiemu Przewodniczącemu ZO NSZZ FSG w Nowym Sączu za wszelką pomoc w realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Z pozdrowieniami świąteczno-noworocznymi
Józef Szabla
Foto: Krystian Koziołek