Zarząd Główny NSZZ FSG złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności przepisów Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej z Europejską Kartą Społeczną.

1149

W dniu 29 stycznia 2019 r. w Trybunale Konstytucyjnym został złożony wniosek Zarządu Głównego NSZZ FSG o zbadanie zgodności przepisów Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej z Europejską Kartą Społeczną. Istotą wniosku jest zakwestionowanie przepisów, które regulują zasady przyznawania czasu wolnego w zamian za służbę funkcjonariuszy SG ponad normę czasu służby (tzw. służba w nadgodzinach). W ocenie Zarządu Głównego zakwestionowane przepisy, stosownie do których funkcjonariuszom w zamian za ponadnormatywny czas służby przysługuje czas wolny w tym samym – a nie zwiększonym – wymiarze sprzeczne są z postanowieniami Europejskiej Karty Społecznej, która gwarantuje prawo do zwiększonej gratyfikacji za pracę w nadgodzinach. Zarząd Główny kwestionuje też przepisy wyłączające przyznawanie czasu wolnego funkcjonariuszom uprawnionym do dodatku funkcyjnego – w ocenie Zarządu regulacja ta również jest nie do pogodzenia z postanowieniami Europejskiej Karty Społecznej, która pozwala na odstąpienie od zasady wynagradzania nadgodzin jedynie w stosunku do osób piastujących najwyższe stanowiska służbowe.