RPO o zmianach art. 15a: paradoksalnie grupa emerytów z lat 1999-2003 jest w bardziej korzystnej sytuacji niż starsi czy młodsi koledzy

1939

W służbach mundurowych od lat trwa dyskusja na temat zmian w obrębie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Wielu z nich podnosi argument, że już po tym jak zostali oni przyjęci do służby „zmieniono zasady gry” na czym – w stosunku do pierwotnych regulacji – mieli oni ponieść wymierne szkody. Projekt, który przygotowało MSWiA nie do końca satysfakcjonuje mundurowych. Czy Biuro RPO zamierza zająć się tą sprawą?

Problem z doliczaniem okresów pracy przed i po służbie jest w Biurze RPO znany. Paradoksalnie ta grupa emerytów (1999-2003) jest w bardziej korzystnej sytuacji niż starsi czy młodsi koledzy (2013 – obecnie), choć może na pierwszy rzut oka wydaje się inaczej.

Rzeczywiście w 2003 roku odwrócono skutki reformy systemu emerytalnego z roku 1999 w stosunku do służb mundurowych częściowo przywracając korzystne zasady ustalania wysokości świadczeń w systemie zaopatrzeniowym. Osoby przyjęte w tym okresie do służby mogły spodziewać się emerytury z systemu powszechnego. Pragnę jednak zauważyć, że o naruszeniu praw nabytych moglibyśmy mówić jedynie w przypadku gdy spełnione zostały wszystkie zasadnicze przesłanki ustawowe nabycia praw pod rządami danej ustawy – co  w tym przypadku nie mogło mieć miejsca.

Odwrócenie skutków reformy nastąpiło jednak z pominięciem art. 15 ust.1 pkt 2-4 ustawy zaopatrzeniowej. Przyjętych w tych latach do służby funkcjonariuszy pozbawiono możliwości doliczenia okresów poprzedzających służbę, a także okresów pracy cywilnej po służbie – do momentu osiągnięcia pełnej wysługi emerytalnej, którą mają starsi koledzy. Inaczej mówiąc świadczenie emerytalne tej grupy emerytów obejmuje wyłącznie służbę w formacji.

Jest to stosunkowo „młoda” grupa emerytów mundurowych, która chociażby z wyliczenia lat służby nie ma jeszcze pełnej wysługi emerytalnej. Zakładając więc, że po odejściu ze służby podejmą oni zatrudnienie mają szanse na wypracowanie drugiej emerytury. Jest to wyjątek od obowiązującej w Polsce zasady jednego świadczenia, który nie obejmuje ich kolegów przyjętych do służby przed 2 stycznia 1999 r.

Żołnierze/funkcjonariusze przyjęci do służby przed 2 stycznia 1999 r., którzy pobierają pełną emeryturę wojskową/policyjną, a pozostają aktywni zawodowo na rynku pracy, nie osiągają z tego tytułu żadnych dodatkowych korzyści (jest to tzw. solidaryzm społeczny), a w najlepszym wypadku tj. jeżeli wypracują wyższą emeryturę w powszechnym systemie emerytalnym – mogą wybrać korzystniejsze świadczenie.

Z tego względu uważam, że pomimo mniej korzystnego rozwiązania w momencie rozstania ze służbą, osoby rozpoczynające służbę po 1 stycznia 1999 r. w efekcie – po osiągnięciu wieku emerytalnego – zyskują dwa świadczenia z możliwością zwiększenia emerytury cywilnej – w zależności od dalszej aktywności zawodowej. Takiej możliwości ich starsi koledzy nie mają. Na marginesie należy zauważyć, że – co do zasady – okresy przed służbą nie przepadną i będą brane pod uwagę, choć dopiero przy ustalaniu świadczenia w systemie powszechnym.     czytaj więcej …

źródło: https://infosecurity24.pl