Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej organizatorem balu charytatywnego ,,Z miłości do Marysi”

2589

W dniu 9 lutego 2018 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej zorganizował w Białymstoku bal charytatywny ,,Z miłości do Marysi”. Dzięki uczestnikom balu, osobom o wielkich sercach udało się przekazać rodzinie chorej Marysi znaczą pomoc finansową na leczenie i rehabilitację.

Zarząd Główny NSZZ FSG i Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wsparły szczytny cel i przekazały pomoc finansową w kwocie po 5000 zł, co było wynikiem podjętych uchwał. W balu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG Dariusz Rubach, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG Emil Czwaliński, Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG Eugeniusz Wądołowski, Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy PoOSG w Białymstoku Piotr Baranicz wraz z przedstawicielami zarządu oddziałowego, Prezes EKU Sp. z o.o. Piotr Kumięga wraz z współpracownikami oraz Pani Joanna Chodynicka z PZU Życie SA.

Bal zorganizowano dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez firmę PZU Życie SA. Składamy wielkie podziękowania Przewodniczącemu Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy PoOSG w Białymstoku Piotrowi Baraniczowi oraz całemu zarządowi oddziałowemu za inicjatywę, zorganizowanie balu i umożliwienie zgromadzenia znacznych środków finansowych na leczenie Marysi, ale również integrację środowiska NSZZ FSG.