Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

569

W związku z pojawieniem się pisma NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego skierowanego do komendantów służb mundurowych agitującego do wstępowania w jej struktury funkcjonariuszy i pracowników cywilnych FZZSM woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego w trybie pilnym zwołała w dniu 21.11.2019 r. posiedzenie robocze. 
         Przedstawiciele służb mundurowych obecni na spotkaniu negatywnie ocenili treść pisma skierowanego przez NSZZ Solidarność regionu Małopolska  do komendantów  i wyrazili dezaprobatę wobec prób angażowania strony służbowej w organizację struktur związkowych Solidarności w służbach mundurowych – czytamy w komunikacie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego.
Działanie NSZZ „Solidarność” potwierdza tezę przedstawianą przez Federację ZZ SM, że wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych jednoznacznie wskazuje na próbę upolitycznienia  służb mundurowych i realizację politycznych dążeń NSZZ „Solidarność”.
Uczestnicy spotkania zdecydowanie piętnują takie zachowania działaczy Solidarności oraz szefów służb mundurowych, którzy z racji pełnionych funkcji oraz posiadanych uprawnień prowadzą nieuprawnioną agitację związkową w swoich służbach.