Konferencja dotyczącą profilaktyki zdrowia funkcjonariuszy Straży Granicznej

444

W dniach 09.10.2023 – 11.10.2023 r. w hotelu Tatra w Zakopanem Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej zorganizował Konferencję dotyczącą profilaktyki zdrowia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wydarzenie rozpoczął Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządów Oddziałowych NSZZ FSG, Pan Adrian Zyśk Dyrektor ds. Współpracy Strategicznej PZU Życie SA, Pan Grzegorz Lichota Dyrektor ds. Współpracy Strategicznej PZU Cash SA oraz przedstawiciele WDB SA m.in. Prezes Mariusz Muszyński, Członek Zarządu Natalia Jackowiak, Członek Zarządu Radosław Grzęda, Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Grupowych Sylwia Więckiewicz.

Na konferencji poruszone zostały kwestie zagrożeń jakie niesie za sobą służba funkcjonariusza Straży Granicznej w obszarze zdrowia. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział także w panelu szkoleniowym dotyczącym produktów ubezpieczeniowych, które odpowiadają na bieżące potrzeby funkcjonariuszy Straży Granicznej. Sponsorem głównym wydarzenia było PZU Życie SA.

Biuro ZG NSZZ FSG