Mundurowe emerytury bez autografu Andrzeja Dudy. Kancelaria ma wątpliwości?

660

Prezydent Andrzej Duda podpisał serię ustaw, a w tym te o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”. Pytanie, gdzie podziała się ustawa dotycząca zmian w mundurowych emeryturach?

Nowela dotycząca ustawy o ochrony przeciwpożarowej zakłada, że w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne zostaną dodatkowo wsparte kwotą 82 mln złotych. Aby otrzymać środki, jednostka OSP będzie musiała złożyć wniosek o dodatkowe fundusze. Będą one mogły być wykorzystane na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, popularyzację sportu i kultury fizycznej związanych z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

„Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych. Jednak oprócz tego wykonują też inne działania, które w wymiarze publicznym pozostają związane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. Dlatego właśnie rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskają rangę ustawową – pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania” – podkreślało MSWiA, które przygotowało nowelizację ustawy.

Do noweli obok zadań związanych z gaszeniem pożarów, organizacji przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, czy przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wpisano również upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jako jedno z zadań wpisano również propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. MSWiA podkreślało, że te zadania – choć wykonywane przez ochotnicze straże pożarne od lat – obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP.

Wydatki na realizację nowych zadań będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz pieniędzy przekazywanych przez jednostki organizacyjne w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. „W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł” – podkreślał resort.

Więcej środków na koncie SW

Prezydent złożył również podpis pod ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”. Zmiany te są podyktowane koniecznością zapewnienia dodatkowych funduszy na większy limit etatowy w SW, m.in. w związku z powierzeniem Służbie Więziennej dodatkowych zadań wynikających z wprowadzenia decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej, która umożliwiła odbywanie w Polsce kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokami sądów innych krajów Unii Europejskiej. czytaj więcej …

źródło: https://www.infosecurity24.pl