Komunikat z zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG z dnia 10 października 2023 roku.

10817

Propozycje zmian przepisów dotyczących funkcjonariuszy Straży Granicznej, sprawy bieżące oraz wdrożenie Programu ,,Karty Rabatowej ORLEN” dla członków NSZZ FSG były głównymi tematami zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 10 października 2023 roku.

Zarząd Główny NSZZ FSG dokonał omówienia propozycji zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, w zakresie wyznaczania do służby
w godzinach zaliczanych do pory nocnej oraz w dni ustawowo wolne od pracy określonej kategorii funkcjonariuszy (np. zgodnie z brzmieniem rozporządzenia: funkcjonariusza w ciąży, czy będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki), bez ich zgody, i wprowadzenia analogicznych przepisów jak w innych służbach np. w Policji. Sprawa jest obecnie analizowana.

Kolejną omawianą kwestią była potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej i wprowadzenia możliwości zaliczenia rzeczywistego czasu trwania podróży służbowej z bronią nie tylko w dniu wolnym od służby, ale i w dniu kiedy czas podróży jest dłuższy niż planowana na ten dzień służba.

Ponadto omówiona została sprawa propozycji zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 roku w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej i wprowadzenia dla funkcjonariuszy pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby rozwiązań, które skutkować będą tym, że terminem rozpoczęcia urlopu jest w najbliższy dzień planowanej służby, czyli bez obecnych zapisów nakazujących planowanie służby bezpośrednio przed jak i po urlopie.

Następnie szczegółowo została omówiona zawarta umowa Zarządu Główny NSZZ FSG z Forum Związków Zawodowych o wdrożeniu Programu „Karta Rabatowa ORLEN”. Szczegóły dotyczące terminu wdrożenia programu w poszczególnych zarządach oddziałowych NSZZ FSG będą dostępne u przewodniczących zarządów oddziałowych NSZZ FSG.

Ponadto ZG NSZZ FSG postanowił, że kontynuować będzie min. działania mające na celu zmianę przepisów dotyczących składników wchodzących w skład uposażenia zasadniczego, zwiększenia środków na zakup lokalu mieszkalnego i równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, wprowadzenia dedykowanych dodatków dla funkcjonariuszy i wprowadzenia odpłatności za służbę pełnioną w nocy oraz uchylenie niekorzystnych dla funkcjonariuszy przepisów w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Biuro Zarządu Głównego NSZZ FSG

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.