Komunikat z zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 12 czerwca 2023 roku.

6907

Warunki zakwaterowania delegowanych funkcjonariuszy SG, pilna potrzeba przyznania dodatkowych środków finansowych na dodatek graniczny, zwiększenie dodatków dla delegowanych funkcjonariuszy SG, zmiana przepisów w zakresie składników wchodzących w skład uposażenia zasadniczego w Straży Granicznej, wprowadzenie dodatku reprezentacyjnego, a także kwestie związane z organizacją XVII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ FSG były głównymi tematami zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 12 czerwca 2023 roku.

Zarząd Główny NSZZ FSG, mając na uwadze wysoką presję migracyjną i obciążenia funkcjonariuszy SG delegowanych do pełnienia służby w ochronie granicy państwowej przed nielegalną migracją, postanowił podjąć działania skutkujące przyznaniem funkcjonariuszom Straży Granicznej wyższych dodatków służbowych i funkcyjnych oraz zapewnienia im poprawy warunków zakwaterowania. Ponadto, w ocenie ZG NSZZ FSG, niezbędne jest przyznanie Straży Granicznej dodatkowych środków finansowych, które pozwolą na rozszerzenie katalogu funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymywania dodatku granicznego. ZG NSZZ FSG zauważa, że zwiększenie ilości odpraw granicznych w ostatnich latach z powodu wojny na terenie Ukrainy, niespotykana ilość odejść ze Straży Granicznej w 2023 roku oraz ochrona granicy państwowej przed nielegalną migracją, mają wpływ na niespotykane obciążenie funkcjonariuszy SG. Z tego powodu konieczne jest przeznaczenie dodatkowych środków finansowych Straży Granicznej, które zrekompensują trud służby i wpłyną motywująco na realizację zadań.

Ponadto przeprowadzona przez ZG NSZZ FSG analiza przepisów służb podległych MSWiA wykazała, że konieczna jest nowelizacja w Straży Granicznej przepisów w zakresie składników wchodzących w skład uposażenia zasadniczego.
W Straży Granicznej wysokość uposażenia zasadniczego stanowi iloczyn mnożników przypisanych do stanowisk i kwoty bazowej co powoduje, że jest to wyłącznie kwota wynikająca z grupy zaszeregowania. W innych służbach w skład wysokość uposażenia zasadniczego zaliczana jest dodatkowo wysługa lat lub stopień. Efektem tego jest, że funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymują min. najniższe świadczenie motywacyjne za długoletnią służbę (od 15 roku służby), które zostało wprowadzone w 2023 roku.

Zarząd Główny NSZZ FSG postanowił także ponownie podjąć działania w zakresie wprowadzenia dodatku reprezentacyjnego dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach etatowych w Wydziale Odwodowym (Reprezentacyjnym) oraz Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej, a także zmiany przepisów dotyczących urlopu dodatkowego dla funkcjonariuszy orkiestry.

W trakcie zebrana ZG NSZZ FSG omówiono również kwestie organizacyjne dotyczące XVII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ FSG, który jest zaplanowany w dniu 27 czerwca 2023 roku. Zjazd ma za zadanie ustalić wysokość składki i jej procentowy podział pomiędzy jednostki organizacyjne Związku.

Biuro ZG NSZZ FSG