Strona główna Aktualności Policjanci oraz funkcjonariusze Straży Granicznej z krótszym terminem na wznowienie postępowania dyscyplinarnego

Policjanci oraz funkcjonariusze Straży Granicznej z krótszym terminem na wznowienie postępowania dyscyplinarnego

1769

Tylko policjanci i pogranicznicy będą mieć 10 lat na wznowienie postępowania dyscyplinarnego. Pozostałe formacje będą mogły to robić bezterminowo.

Dzisiaj na posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten umożliwia przywrócenie do służby tych mundurowych, którzy zostali oczyszczeni z powodu nieprawdziwych oskarżeń.

– Bardzo się cieszę, że będę mógł zaprezentować dziś tak oczekiwany przez policjantów projekt ustawy. Dokument został jednogłośnie przyjęty przez senatorów. Będę przekonywać posłów, że takie rozwiązanie jest konieczne i wymaga pilnego uchwalenia – wyjaśnia Łukasz Mikołajczyk, senator PiS, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, prezentujący projekt ustawy w Sejmie.

Powodem zmiany prawa jest petycja złożona w Senacie przez byłego policjanta z Wrocławia, który przez 12 lat walczył w sądach o oczyszczenie z zarzutów postawionych mu na podstawie fałszywych oskarżeń przestępców. Policja po uprawomocnieniu uniewinniającego go wyroku nie przyjęła go ponownie do służby. Powodem odmowy był art. 135r ust. 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 ze zm.). Zgodnie z nim nie ma możliwości wznowienia postępowania dyscyplinarnego, jeśli od jego uprawomocnienia upłynęło pięć lat. Senatorzy uznali, że ten przepis należy uchylić, by mundurowi, którym udowodnienie swojej niewinności zabrało więcej czasu, również mieli szansę na powrót do służby. Wcześniej na konieczność zmiany przepisów zwrócili uwagę sędziowie Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z 14 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 18/14). Co jednak nie przeszkodziło im uznać art. 135r ust. 5 ustawy o Policji za zgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim uniemożliwia wznowienie postępowania dyscyplinarnego po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia o wydaleniu ze służby ze względu na przewinienie. I to nawet w sytuacji, gdy funkcjonariusz w postępowaniu karnym dotyczącym tego samego czynu został prawomocnie uniewinniony.

Różne terminy

Pracując nad projektem ustawy wprowadzającym możliwość powrotu do służby, Senat zwrócił uwagę, że obecnie obowiązujące terminy wznowienia postępowania różnią się w zależności od formacji. Funkcjonariusze Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego mają na to pięć lat, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązuje okres trzech lat, a w Straży Granicznej – 10. Jak będzie po zmianach? czytaj więcej …

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl