Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych oczekuje pilnej odpowiedzi!

922

W dniu 30 listopada 2020 roku Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o udzielenie pilnej odpowiedzi w związku z zapowiedziami Premiera w sprawie oszczędności w budżecie państwa na rok 2020′ dotyczącymi między innymi wydatków na uposażenia, dodatkowe uposażenia roczne i nagrody roczne.