Dodatek kontrterrorystyczny w SG do zmiany. Resort pominął grupę mundurowych?

499

Dobrze, że jest, ale parę rzeczy trzeba zmienić – tak w skrócie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej ocenia wprowadzenie przez resort spraw wewnętrznych i administracji dodatku kontrterrorystycznego dla funkcjonariuszy formacji. W ocenie związkowców, MSWiA w projekcie pominęło sporą grupę mundurowych, którym należą się te dodatkowe pieniądze. 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjrzał się propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej wprowadzenia nowego rodzaju dodatku do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej o nazwie dodatek kontrterrorystyczny. Jak podkreślają związkowcy, inicjatywa zyskuje oczywiście ich poparcie, ale rozwiązania „powinny być tożsame z regulacjami wprowadzonymi w Policji”.

Na razie, zgodnie z dokumentem przygotowanym przez MSWiA, „funkcjonariusze pełniący służbę w komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań, utrzymujący stałą gotowość do udziału w działaniach kontrterrorystycznych lub uczestniczący bezpośrednio w takich działaniach, otrzymują dodatek kontrterrorystyczny w wysokości 500 złotych miesięcznie”. W uzasadnieniu dodano, że średnie uposażenie funkcjonariuszy zajmujących stanowiska wykonawcze, pełniąc służbę w wydziałach zabezpieczenia działań, kształtuje się na poziomie 5 600 zł, „w tym uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za stopień oraz dodatek służbowy – 641 zł, tj. na poziomie średniego uposażenia innych funkcjonariuszy zajmujących stanowiska starszych kontrolerów”. MSWiA ocenia, że dodatkowe środki będą mogły trafić do 269 funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w wydziałach zabezpieczenia działań oddziałów SG. 

Związkowcy wyliczają jednak grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, którym te pieniądze również się należą, a resort nie wziął ich pod uwagę. Nowy dodatek, jak piszą, nie będzie przysługiwał grupie mundurowych, którzy „w codziennej służbie realizują działania specjalne i czynności służbowe ukierunkowane na przeciwdziałanie aktom terrorystycznym o charakterze działań minersko-pirotechnicznych, a których działalność służbowa w pełni się wpisuje w zapisy art. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych”. Chodzi dokładnie o funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w Grupach Interwencji Specjalnych i Zespołach Interwencji Specjalnych w lotniczych przejściach lotniczych, a także funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do prowadzenia samodzielnych działań minersko-pirotechnicznych (uprawnienia instruktorskie i uprawnienia do neutralizacji). Nie uwzględniona miała również zostać grupa „wysoko wyspecjalizowanych funkcjonariuszy SG wyznaczonych do pełnienia wart ochronnych na pokładach statków powietrznych, które są realizacją specjalistycznych, niejawnych działań antyterrorystycznych w specyficznych uwarunkowaniach statków powietrznych w trakcie lotu”.  czytaj więcej …

źródło: https://www.infosecurity24.pl