Badanie zatrzymanego w obecności policjanta ingeruje w konstytucyjne prawo do prywatności

844

Obecność funkcjonariusza podczas badania lekarskiego osoby pozbawionej wolności ingeruje w konstytucyjne prawo do prywatności i wymaga uregulowania w ustawie – przekonuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak twierdzi, badania w obecności policjanta powinny być ograniczone do niezbędnej konieczności, z racji bezpieczeństwa. W tym zakresie MSWiA już kilka lat temu zapowiadało stosowne zmiany legislacyjne, co jednak nie nastąpiło.

W związku z wpływającymi skargami, Rzecznik Praw Obywatelskich już w 2014 roku wystąpił do MSWiA w sprawie uregulowania na poziomie ustawy przeprowadzania badań medycznych osób zatrzymanych w obecności funkcjonariuszy Policji, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej.  W odpowiedziach z października 2014 r. i sierpnia 2015 r. RPO dostał informacje o trwających pracach nad zmianą ustawy o Policji oraz  innych służb podległych MSWiA.

Od tego czasu minęły trzy lata, a do odpowiedniego unormowania nie doszło, choć zarówno ustawa o Policji, jak i o Straży Granicznej, były ostatnio wiele razy nowelizowane. czytaj więcej …

źródło:https://ochrona24.info