Maciej Węsierski i Wojciech Kwiatkowski odznaczeni przez NSZZ Policjantów

1796

„KRZYŻE NIEPODLEGŁOŚCI” NA 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 7 lutego br. w Gdańsku miała miejsce ceremonia wręczenia „Krzyży Niepodległości” przyznanych przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odznaczenia są wyrazem uhonorowania za zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz związku zawodowego policjantów woj.pomorskiego.

„Krzyże Niepodległości” otrzymało ponad 80 funkcjonariuszy i pracowników Policji woj.pomorskiego oraz wyróżnione osoby z innych służb i instytucji. Odznaczonymi z ramienia Straży Granicznej został m.in.  Zastępca Komendanta MOSG kmdr SG Wojciech Heninborch. Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy MOSG st.chor. sztab. SG Maciej Węsierski oraz Wiceprzewodniczący ZO chor.sztab. SG Wojciech Kwiatkowski dodatkowo zostali wyróżnieni medalami okolicznościowymi z okazji XXV-lecia powstania NSZZ Policjantów woj. pomorskiego.

Krzyże Niepodległości” otrzymali również przewodniczący Forum Związków Zawodowych woj. pomorskiego Stanisław Taube oraz Przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność st. asp. Tomasza Richert.

Przekazania odznaczeń dokonali Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – kom. Józef Partyka.

fot. KWP Gdańsk

więcej zdjęć: https://pomorska.policja.gov.pl