24 marca 2021 – startują szczepienia służb mundurowych

526

Zgodnie z rządowym harmonogramem szczepień, w grupie 1c, znaleźli się: żołnierze i funkcjonariusze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego. Na liście widnieje również Straż Ochrony Kolei, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

24 marca 2021r., o godz. 14:00 w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym zainaugurowane zostaną szczepienia służb mundurowych – poinformował we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży, nadzorujący resortową służbę zdrowia. czytaj więcej …

źródło: https://www.infosecurity24.pl