Wystąpienie FZZSM do Ministra Błaszczaka

437

W nawiązaniu do ustaleń spotkania Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych z Klubem Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość w dniu 8 października 2015 roku, w którym KPPiS reprezentowali Pan Minister (wówczas jako przewodniczący KPPiS) oraz obecny Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, zwracamy się o pilne spotkanie z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Informujemy, że postulaty przedstawione wówczas w trakcie spotkania są nadal aktualne i wymagają pilnego omówienia i podjęcia decyzji oczekiwanych przez środowisko służb mundurowych. Omówienia i decyzji wymagają w szczególności:

  1. Regulacja płac funkcjonariuszy służb mundurowych od 1 stycznia 2016 roku. FZZSM podtrzymuje stanowisko, że ze względów społecznych oraz z uwagi na wieloletnie zamrożenie kwoty bazowej podwyżka powinna być przyznana w jednakowej kwocie dla każdego funkcjonariusza. Podwyżka ta wymaga kontynuacji w latach kolejnych.
  2. Wprowadzenie ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych, przewidującej istotny wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników przez cały okres jej obowiązywania.
  3. Naprawa złych i szkodliwych dla służb mundurowych rozwiązań w zakresie zwolnień lekarskich, wynikających ze wprowadzonej w 2014 roku tzw. ustawy o L-4.
  4. Urealnienie budżetu służb mundurowych, pozwalające na wykonywanie przez nie ustawowych zadań w kontekście sytuacji międzynarodowej (uchodźcy) oraz poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego (ataki terrorystyczne).

F 40-2015.pdf