Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 marca 2021 roku w wieku 68 lat zmarł śp. mjr rez. Zbigniew CHOWANIEC

957

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że w dniu 29 marca 2021 roku w wieku 68 lat zmarł

śp. mjr rez. Zbigniew CHOWANIEC

Przewodniczący KKW Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej

I kadencji w okresie 29.06.1991 -17.06.1994 r.

Całej Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej