Wystąpienie Federacji ZZ SM w sprawie Inspekcji Sanitarnej MSWiA

385

W związku z pismem Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej, które wpłynęło do Federacji, a dotyczy utrzymania Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Prezydium Federacji zwraca się do Pana Ministra o ponowne rozpatrzenie słuszności likwidacji tego organu.