W Sejmie trwają prace nad dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym

405

Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź Pani gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej na wystąpienie Przewodniczącego ZG NSZZ FSG z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie prawa funkcjonariuszy SG do dodatkowego 14 dniowego zwolnienia od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, w przypadku zamknięcia żłobka.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, iż do Sejmu RP wpłyną rządowy projekt ustawy który zakłada przyznanie z mocą od dnia 25 maja 2020r. do dnia 28 czerwca 2020r. dodatkowego zasiłku opiekuńczego funkcjonariuszowi zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności opieki nad dzieckiem do lat 8. Zasiłek będzie również przysługiwał w przypadku otwarcia placówek.