Pismo do Komendanta Głównego SG

667

W nawiązaniu do pisma o sygnaturze: FAX-KG-Fi-60/16 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej – wersja z dnia 13 stycznia 2016 roku, informuję, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej nie wnosi uwag. Zasada podziału środków jest zgodna z postulatami NSZZ FSG i ustaleniami, jakie zapadły w dniu 30 grudnia 2015 roku r. podczas spotkania z Panem Mariuszem Błaszczakiem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

NSZZ FSG widzi potrzebę modyfikacji istniejącego systemu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej, w tym w szczególności dotyczącego przyznawania dodatków do uposażenia. Zdaniem NSZZ FSG obecnie przyznawane dodatki nie odzwierciedlają w pełni specyfiki, kwalifikacji, warunków i miejsca pełnienia służby w całej formacji SG.

Pismo do KGSG w sprawie uposażenia.pdf