Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. inicjatywy wprowadzenia pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej

545

źródło: http://fzz.org.pl