Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. inicjatywy wprowadzenia pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej

649

źródło: http://fzz.org.pl