Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. inicjatywy wprowadzenia pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej

557

źródło: http://fzz.org.pl