Sejm RP większością głosów uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych

1176

W dniu dzisiejszym tj. 24 lipca 2020 roku Sejm RP większością głosów uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki nr 432). 

czytaj więcej …

źródło: https://nszzp.pl