Odpowiedź ZG NSZZ FSG w sprawie arkusza uzgodnień KG-KS-2144/III/16

515

Odpowiedź ZG NSZZ FSG w sprawie arkusza uzgodnień KG-KS-2144/III/16 z dnia 8 lipca w sprawie projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego zarządzanie nr 106 w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. NSZZ FSG wniósł o odrzucenie proponowanych zmian.

odpowiedz do arkusza_zarzadzenie nr 106.pdf