Sąd wydał korzystny wyrok i nakazał R. Szmarowskiemu przeprosiny oraz wpłatę na WOŚP

2044

Zarząd Główny NSZZ FSG informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku, w sprawie cywilnej o naruszenie dóbr osobistych wydał korzystny dla Powoda Marcina Kolasy wyrok. Sąd Okręgowy stwierdził, że Pozwany R. Szmarowski naruszył dobra osobiste Powoda Marcina Kolasy, uznając za słuszne roszczenia pozwu. Zobowiązał R. Szmarowskiego między innymi do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Powoda Marcina Kolasy poprzez opublikowanie na stronach internetowych:

https://www.salon24.pl/u/szmarowski,

– https://www.blogpublika.com,

– https://www.zonadwislanski.pl,

– https://www.forumsg.pl,

– https://www.facebook.com/rebeliant.blog/,

– https://www.facebook.com/groups/1600313763631395/,

– https://www.facebook.com/MundurowiDziekujaRzadowi –

oświadczenia o następującej treści: „Wskazuję, iż napisane przeze mnie i opublikowane treści oraz zdjęcia godziły w dobre imię Pana Marcina Kolasy – Przewodniczącego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej i naraziły go na utratę zaufania potrzebnego do prawidłowego sprawowania zajmowanej przez niego funkcji w związku zawodowym funkcjonariuszy Straży Granicznej, co naruszyło dobra osobiste Pana Marcina Kolasy, za co przepraszam”. Miejscem publikacji oświadczenia muszą być strony główne wymienionych stron internetowych.

Dodatkowo tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych Przewodniczącego NSZZ FSG, R. Szmarowski zobowiązany jest wpłacić 5 000 zł na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Biuro ZG NSZZ FSG