XVI Krajowy Zjazd Wyborczo-Sprawozdawczy Delegatów NSZZ FSG dokonał wyboru nowych władz Związku.

1850

14 lipca 2022 roku w Sękocinie Starym odbył się XVI Krajowy Wyborczo – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W trakcie Zjazdu dokonano podsumowania kadencji Zarządu Głównego NSZZ FSG za lata 2017 – 2022 i wybrano nowe władze. Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG, Wiceprzewodniczącego – skarbnika ZG NSZZ FSG, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG i Przewodniczącego Rady Funduszu Prawnego delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi Głównemu NSZZ FSG absolutorium.

Następnie zostały przeprowadzone wybory tajne na funkcję: Przewodniczącego Zarządu Głównego, Wiceprzewodniczących Zarządu Głównego i ich zastępców, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczących GKR oraz ich zastępców.

Uczestniczący w Zjeździe delegaci zdecydowali, iż na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG został wybrany Marcin Kolasa, który otrzymał 75 głosów poparcia na 86 głosujących.

,,Dzisiejszy wybór mojej osoby na funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej to dla mnie zaszczyt, honor i wielka odpowiedzialność za to, w jakim kierunku będzie zmierzał Związek i jakie osiągnie cele. Zapraszam do współpracy na rzecz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej – powiedział Marcin Kolasa po wyborze na funkcję Przewodniczącego
ZG NSZZ FSG”.

Zjazd zdecydował, że na funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego zostali wybrani: Andrzej Bednarz, Kryspin Żytkowicz, Dariusz Rubach, Emil Czwaliński, Tomasz Figiel, Renata Sulima, Wojciech Baran, Jacek Cytrynowicz, Piotr Wiatr, Leszek Kogut
i Tomasz Skreczko. Natomiast na funkcję zastępcy Wiceprzewodniczącego ZG NSZZ FSG wybrano: Tomasza Stefaniaka i Dariusza Kalinowskiego.

Nowym Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG został wybrany Mariusz Muzyka, a Wiceprzewodniczącymi GKR NSZZ FSG wybrano: Stanisława Legierskiego, Adama Puciłowskiego, Magdalenę Miłkowską i Tomasza Hryniewskiego. Natomiast zastępcą Wiceprzewodniczącego GKR NSZZ FSG wybrani zostali: Piotra Karoń
i Wioleta Ciereszyńska.

Wszystkim delegatom dziękujemy za udział w Zjeździe. Wybranym do władz Związku składamy serdeczne gratulacje. Nie może zabraknąć w tym miejscu szczególnych podziękowań, które należą się wybranemu Prezydium Zjazdu, a w szczególności Piotrowi Wiatrowi oraz komisjom: skrutacyjnej, mandatowej oraz uchwał i wniosków. Dzięki ich postawie i zaangażowaniu udało się sprawnie przeprowadzić Zjazd.


Sponsorem Wydarzenia – XVI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ FSG jest PZU.

Biuro ZG NSZZ FSG

Zdjęcia: Dariusz Rubach (ZG NSZZ FSG)