Pismo Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias

510

Pismo Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias do Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Pani Henryki Bochniarz dotyczące nieobecności strony rządowej w pracach Rady i jej zespołach.

VIII 948 – Pismo do Przewodniczącej RDS.pdf