W dniu 14 lipca 2020 (wtorek), godz. 09:00 odbędzie się Posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

532

W trakcie posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw służb mundurowych oraz Służby Więziennej (druk nr 432) 

– uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

źródło: https://www.sejm.gov.pl