Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do funkcjonariuszy Straży Granicznej w sprawie wzrostu uposażeń.

2681

Zgodnie z deklaracją z dnia 24 listopada 2022 roku, jaka padła podczas spotkania strony związkowej ze stroną ministerialną, wiceminister Maciej Wąsik przedstawia stanowisko w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzone są prace mające na celu wprowadzenie  rozwiązań, które przyczynią się do uatrakcyjnienia pełnienia służby w Straży Granicznej.

Biuro ZG NSZZ FSG