„Gramy dla Hani” – Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej – 15 lutego 2020

550

Dwanaście drużyn uczestniczyło w Charytatywnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Uczestnicy grali dla Hani Terleckiej, która walczy z nowotworem i obecnie przebywa na leczeniu w Stanach Zjednoczonych. Mecze odbywały się w hali Politechniki Świętokrzyskiej i grały zespoły: Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, Poczty Polskiej, Wojska Polskiego, Służby Więziennej, Nadleśnictwa Kieleckiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce Oldboje, Temida oraz WDK Futbol.

Karpacki Oddział Straży Granicznej reprezentowała Placówka Straży Granicznej w Kielcach, w której szeregach grali również przedstawiciele naszej organizacji związkowej na czele z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Kielcach kol. Tymonem Stępniem. Poczynania swoich podwładnych wspierał obecnością Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach mjr SG Grzegorz Otręba.

Najlepszymi ekipami piłkarskimi okazały się drużyny Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Oldbojów z Kielc.

Tak, jak przy każdych turniejach charytatywnych, najistotniejszym elementem szlachetnej inicjatywy jest pomoc i konkretne wsparcie, dlatego też cieszy fakt, że również nasi koledzy brali udział w tym wyjątkowym turnieju „Dla Hani”