Pismo KKW NSZZ FSG/126/IX/2015 skierowane do Pana Mariusza BŁASZCZAKA

403

Pismo KKW NSZZ FSG/126/IX/2015 skierowane do Pana Mariusza BŁASZCZAKA – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o spotkanie z przedstawicielami KKW NSZZ FSG.

W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o spotkanie z Krajową Komisją Wykonawczą NSZZ FSG w poniższych kwestiach:

– projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Warto w tym miejscu zauważyć, że konsekwencją wprowadzenia projektowanych zmian będzie nie objęcie podwyżką uposażeń grupy funkcjonariuszy, którym w wyniku reorganizacji struktur Straży Granicznej zostały zachowane parametry stanowisk zgodnie art. 107 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej.

NSZZ FSG stoi na stanowisku, że równy podział kwot przewidzianych na regulację płac od 1 stycznia 2016 roku będzie najsprawiedliwszym i najbardziej oczekiwanym przez zdecydowaną większość funkcjonariuszy SG rozwiązaniem. W ocenie NSZZ FSG zaproponowana kwota podwyżki na poziomie 189,80 zł na jeden etat jest niewystarczająca i wymaga wzrostu do kwoty co najmniej 300 zł na jednego funkcjonariusza;

  • wzrostu wydatków przewidywanych na pokrycie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez zwiększenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej oraz na odmrożenie waloryzacji kwoty bazowej, kształtującej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej;
  • wzrostu w budżecie środków przeznaczonych na funkcjonowanie Straży Granicznej z uwagi na panującą sytuację międzynarodową;
  • wprowadzenia programu modernizacji Straży Granicznej na lata 2016 – 2019 uwzgledniającego wzrost uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wynagrodzeń pracowników Straży Granicznej, zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Prawo i Sprawiedliwość w dokumencie z marca 2015 roku;
  • oceny i skutków przeprowadzonej reorganizacji Straży Granicznej na granicach wewnętrznych z uwagi na panującą sytuację międzynarodową. Zdaniem NSZZ FSG powinno dążyć się do zwiększenia ilości funkcjonariuszy SG i jednostek organizacyjnych SG na granicach wewnętrznych z uwagi na realizowane zadania i pojawiające się zagrożenia mające wpływ na stan bezpieczeństwa państwa;
  • oceny założeń ,,Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2016-2022”.

NSZZ FSG wielokrotnie w swoich wystąpieniach wskazywał na potrzebę zwiększenia wydatków na funkcjonowanie Straży Granicznej oraz wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. W ocenie NSZZ FSG, Straż Graniczna jest ważnym ogniwem w strukturach bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. W związku z tym,  środki przeznaczane na jej funkcjonowanie i uposażenia nie mogą być determinowane tylko i wyłącznie pojęciem oszczędności.

Jednocześnie informuję, że doprowadzenie do oczekiwanego wzrostu środków przewidywanych na funkcjonowanie Straży Granicznej i uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zostanie bardzo pozytywnie odebrane przez środowisko Naszej formacji.

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.pdf