Rozporządzenie MSW zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego

550

Arkusz uzgodnień nr FAX-KG-FI-1661/15 do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

arkusz uzgodnień do projektu rozporządzenia MSW.pdf