Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku

628

Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku