Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku

368

Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku