Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku

535

Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku