Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku

211

Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku