Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku

459

Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku