Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku

307

Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku