Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku

259

Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku