Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku

415

Oświadczenie przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Białymstoku