XXVI Pielgrzymka Służb Mundurowych na Jasną Górę z akcentem funkcjonariuszy Straży Granicznej zrzeszonych w NSZZ FSG

1460

Jak co roku w przeddzień Święta Wojska Polskiego na Jasnej Górze przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej – Hetmanki Narodu Polskiego spotkali się pielgrzymi ze służb mundurowych reprezentujący; Wojsko Polskie, Straż Graniczną, Służbę Celną i Służbę Ochrony Kolei.

W ostatnim dniu XXVI Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, uczestniczący w niej pątnicy spotkali się na Przeprośniej Górce koło Częstochowy, gdzie Biskup Polowy Józef Guzdek przewodniczył Mszy Św. W pielgrzymce brali również udział żołnierze z USA, Litwy, Słowacji, Niemiec i Chorwacji.

Święta Górka Przeprośna k/ Częstochowy zwana jest Górą Pojednania Narodów ze względu na pielgrzymujących tu wraz z kadrą dowódczą formacji zbrojnych z różnych krajów członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Znajduje się tu Sanktuarium Św. Ojca Pio nazwane „polskim San Rotondo”.

Grupa około 500 żołnierzy, Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei i Służby Celnej wyruszyła z Przeprośnej Górki na ostatni etap prowadzącą częstochowską Aleją Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. Tam przed Cudownym Obrazem nastąpił akt zawierzenia żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych, kapłanów i osób cywilnych, związanych w różny sposób z formacjami mundurowymi.

W homilii Ordynariusz wojskowy bp Guzdek podkreślił, że podjęcie pielgrzymiego trudu wynikało z przekonania, aby nie wegetować, ale zgodnie z poleceniem Maryi z Kany Galilejskiej, „uczynić wszystko, cokolwiek Chrystus poleca nam w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym”. – Zmęczeni fizycznie, nabraliście jednak sił duchowych, aby z mocą i odwagą żyć Ewangelicznymi wartościami, głosić je, a gdy zajdzie taka potrzeba, stawać w ich obronie.  To do was mówi Chrystus: nauczajcie wszystkich, przekazujcie całą naukę Chrystusa, bądźcie świadkami aż po krańce świata – powiedział.

Dodał, że „chrześcijaństwa nie można zredukować do terapeutycznego łagodzenia obyczajów”. – Trzeba pamiętać, że do jego istoty należy duchowe zmaganie o świętość, o przemianę świata i kształt przyszłego życia – wiecznego – powiedział.
Na koniec zwierzył pielgrzymów opiece Matki Bożej Częstochowskiej.

Od strony duchowej i organizacyjnej nad pielgrzymami funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz ich rodzinami jak i pracownikami cywilnymi czuwał Ks, Dziekan SG płk. SG Zbigniew Kępa.

Komendanta Głównego SG reprezentował Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu płk. SG Adam Jopek.

Poszczególne OSG reprezentowali komendanci bądź wyznaczone osoby.

Karpacki OSG reprezentował Komendant ppłk. SG Stanisław Laciuga wraz z małżonka, który w Sanktuarium Ojca Pio na Przeprośnej Górce oficjalnie zaprezentował grupę pielgrzymów z Nowego Sącza. Ponadto oprawę muzyczną podczas nabożeństwa jak i podczas marszu na Jasną Górę zapewniali funkcjonariusze z Orkiestry Reprezentacyjnej SG z Nowego Sącza

W pielgrzymce jak co roku swoim akcentem zaznaczyli się funkcjonariusze zrzeszeni w NSZZ FSG oraz ich rodziny, którzy wraz ze swoim banerem i logo Związku który był obecny podczas całej pielgrzymki podążali na JG.

Oficjalnie prezentacji strony Związkowej na apelu w Sanktuarium Ojca Pio w imieniu Przewodniczącego ZG Marcina Kolasy dokonał Kol Józef Szabla, który systematycznie podczas pielgrzymek na JG reprezentuje NSZZ FSG. Ponadto miłym akcentem było ufundowanie przez ZG NSZZ FSG wody mineralnej dla wszystkich pielgrzymów służb mundurowych zmierzających do Częstochowy.

Pielgrzymki funkcjonariuszy Straży Granicznej zrzeszonych w NSZZ FSG w Nowym Sączu mają już wieloletnią tradycję, albowiem w Karpackim Oddziale SG były zawiązywane Związki Zawodowe, a które na przestrzeni swojej 26 letniej działalności były bardzo doświadczone losami swego Oddziału.

Ze Związkowym pozdrowieniem

Józef Szabla

podziękowania_dziekan_1_Scan_20170828_130152.pdf

Foto: Antoni Lebdowicz;