Opinia prawna przygotowana na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ FSG w przedmiocie zgodności przepisów dot. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i czas wolny od służby z aktami wyższego rzędu.

3611

W dniu 12 grudnia 2018 roku Zarząd Główny NSZZ FSG będzie podejmował decyzję w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zbadania omawianych przepisów z aktami wyższego rzędu.

Treść opinii: Opinia – ekwiwalent SG.pdf