Komunikat Rady Federacji ZZ SM o rozpoczęciu akcji protestacyjnej!

1872

W dniu 11 lipca 2018 r. w Warszawie odbyło posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej.

Rada Federacji ZZ SM kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli podjęła uchwałę o rozpoczęciu od dnia 16 lipca 2018 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Decyzja ta podyktowana została brakiem podpisania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację w dniu 12 marca 2018 roku. Decyzja Rady Federacji ZZ SM nie wyklucza kontynuowania dalszych rokowań ze stroną rządową.

W związku z rozpoczęciem akcji protestacyjnej, Rada Federacji ZZ SM rekomenduje związkom zawodowym wchodzącym w jej skład z dniem 16 lipca 2018 roku oflagowanie jednostek organizacyjnych i oznakowanie pojazdów służbowych, stosowanie pouczeń
w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne oraz wysyłanie listu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z poparciem żądań Federacji (list do pobrania w dniu 16 lipca 2018 r. na stronach internetowych związków). Pozostałe działania przyjęte przez Radę Federacji ZZ SM będą uruchamiane przez powołany komitet protestacyjny w zależności od potrzeb.

Należy podkreślić, że Rada Federacji ZZ SM liczy na to, że przy stole negocjacji zostanie osiągnięty kompromis i nie będzie potrzeby uruchamiania zaplanowanych działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem Federacji ZZ SM, który  przewiduje kadencje trwające 1 rok, dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Federacji ZZ SM. Nowym Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych został Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Rafał Jankowski. Funkcję tą obejmie od dnia 16 lipca 2018 roku.

w imieniu Federacji ZZ SM

Przewodniczący Federacji ZZ SM

Marcin KOLASA

2018_07_12_komunikat_Rada_FZZ_SM.pdf