KOMUNIKAT FZZSM – wprowadzenie elementów tzw. strajku włoskiego

10805

W dniu 16. sierpnia 2018r. odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Przedstawiciele poszczególnych central związkowych zrzeszonych w Federacji postanowili przejść do kolejnego etapu prowadzonej akcji protestacyjnej tj. wprowadzenia elementów tzw. strajku włoskiego.

Powodem takiej decyzji jest niezrozumiały dla strony związkowej brak porozumienia w sprawie postulatów złożonych stronie ministerialnej, choć jak dotąd obie strony zapewniają chęć zawarcia porozumienia, toczą się też nadal negocjacje, które nie przybliżają do oczekiwanych rozwiązań.

Skan Komunikatu F-12-K-2018.pdf