Upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej w Miednoje

802

Delegacja Straży Granicznej uczestniczyła w uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, gdzie pochowani są funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, a także policjanci II RP, funkcjonariusze Straży Więziennej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości RP, zamordowani z rozkazu Józefa Stalina. Upamiętnienie odbyło się z okazji 18. rocznicy utworzenia i poświęcenia cmentarza.

Przed rozpoczęciem się głównych uroczystości na terenie Kompleksu Memorialnego Miednoje, złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem ofiar terroru stalinowskiego oraz pod tablicami na ścianie budynku Uniwersytetu Medycznego w Twerze. Jest to dawna siedziba obwodowego Zarządu NKWD, gdzie mordowani byli Polacy. Zasadnicza część obchodów odbyła się na Polskim Cmentarzu Wojennym. Straż Graniczną reprezentował Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału SG płk SG Dariusz Lutyński, Dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa, przewodniczący NSZZ FSG mjr SG Marcin Kolasa oraz ppor. SG Agnieszka Markiewicz-Cybulska, występująca także jako delegatka Federacji Rodzin Katyńskich. W uroczystościach uczestniczył również zastępca ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Mirosław Cieślik, delegacja funkcjonariuszy Policji, a także oficerowie łącznikowi w Federacji Rosyjskiej. W bieżącym roku w obchodach po raz pierwszy uczestniczyli uczniowie klas mundurowych. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Polonii w Federacji Rosyjskiej oraz uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie. Stronę rosyjską reprezentowali Dyrektor Kompleksu Memorialnego „Miednoje” Elena Szewczenko oraz przedstawiciel Rejonu Kalinińskiego Obwodu Twerskiego. Obecni byli również członkowie twerskiego Stowarzyszenia Ofiar Represji Stalinowskich „Dostoinstwo”. Występujący podczas uroczystości duchowni i przedstawiciele rodzin ofiar zbrodni katyńskiej podkreślali znaczenie wybaczenia oraz fakt, że wykonawcy zbrodniczego rozkazu sami stali się ofiarami zbrodni, która obciążała ich sumienia.

Po głównej uroczystości kwiaty złożono na terenie rosyjskiej części Memoriału, a także w klasztorze Niło-Stołobieńskiej Pustelni, w którym od końca września 1939 do końca maja 1940 roku więzieni byli polscy jeńcy wojenni – ofiary Zbrodni Katyńskiej i na cmentarzu w Trojeruczycy na zbiorowej mogile więźniów, którzy zmarli z chorób i wycieńczenia.

Podczas wizyty w Monastyrze przekazano dyrekcji tutejszego muzeum eksponaty obrazujące historię więzionych w Ostaszkowie  funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Korpusu Ochrony Pogranicza.

źródło:www.strazgraniczna.pl