Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami

814

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami


Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mjr. SG Mariusza Antczaka.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.
Cześć Jego Pamięci!
W imieniu Zarządu Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa
Przewodniczący ZG NSZZ FSG