Informacja ze spotkania MSWiA

3996

W dniu 21 września 2019 roku w siedzibie MSWiA obyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonariuszy wchodzących w skład Federacji ZZ SM.

Celem spotkania było przedstawienie  stronie społecznej propozycji porozumienia.

Szczegóły oferty zostały niezwłocznie przekazane do konsultacji z członkami NSZZ FSG w terenie. Pismo w załączniku.

Przewodniczący NSZZ FSG w dniu 25 września 2018 roku  (wtorek) zwołał posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG. Podczas posiedzenia zostanie wypracowane stanowisko NSZZ FSG w sprawie przedstawionych przez Ministra Brudzińskiego propozycji porozumienia.

Biuro ZG NSZZ FSG

2018_09_21_komunikat.pdf