APEL

553

Wielkopolska i Lubuska FZZSM zwraca się z apelem do organów statutowych związków zawodowych służb mundurowych oraz Członków tych organizacji o wyrażenie swojego sprzeciwu, w każdej dopuszczalnej formie wobec zamiaru rozbicia przez władze NSZZ Policjantów solidarności ruchu związkowego budowanej od 2006 roku w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Utworzenie w dniu 1 kwietnia 2016 roku kolejnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Publicznych, której cele są identyczne jak FZZSM jest decyzją szkodliwą, która może w nieodległej przyszłości doprowadzić do konfliktów oraz umniejszenia roli związków zawodowych działających w służbach mundurowych.

W poczuciu odpowiedzialności za interes funkcjonariuszy służb mundurowych, których organy związkowe mają obowiązek ustawowy i statutowy godnie reprezentować oczekujemy, że nasz apel nie pozostanie bez reakcji. W przeciwnym wypadku będzie to przyzwolenie na działania destrukcyjne kilku działaczy związkowych, którym przyświecają prawdopodobnie partykularne interesy bez patrzenia na dotychczasowe osiągnięcia FZZSM.

WFZZSM – LFZZSM APEL – 27 czerwiec 2016 – 2.pdf