Zniżki za pobyt w ośrodkach AMW REWITA Sp. z o o. dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

4734

Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą liczyć na zniżki 15% za pobyt w ośrodkach AMW REWITA Sp. z o.o. Wszystko to dzięki podpisanemu Porozumienia o współpracy przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Porozumienie w tej sprawie podpisali 12 października 2023 roku Marcin Kolasa – Przewodniczący ZG NSZZ FSG, Marcin Rolski – Prezes Zarządu, Piotr Baranicz – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG, Seweryn Portas – Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem zniżki dotyczyć będą funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin, tj. współmałżonków i dzieci do 18 roku życia. Weryfikacja uprawnienia do zniżki następować będzie poprzez okazanie w Oddziale AMW REWITA dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w Straży Granicznej (legitymacja służbowa/zaświadczenie z wydziału kadr).

https://www.rewita.pl/obiekty/

Biuro ZG NSZZ FSG