Spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu „Ochrona praw człowieka” dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej, którego uczestnikiem jest NSZZ FSG.

924

W dniu 5 kwietnia br. w Madrycie odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu „Ochrona praw człowieka” dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej, którego uczestnikiem jest NSZZ FSG.

Obok głównego beneficjenta projektu „Ochrona praw człowieka” – Konfederacji Hiszpańskiej Policji (CEP), pozostałymi profitentami są NSZZ FSG oraz Krajowy Związek Zawodowy Policjantów i Oficerów Służby Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii (SNPPC). Celem projektu jest stworzenie możliwości budowania trwałych działań organów ścigania, które umożliwią kompleksową realizację unijnych dyrektyw dotyczących praw osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych (dyrektywy 2013/48 oraz 2016/343), a także wzmocnią współpracę i wzajemne zaufanie między Krajami Członkowskimi UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości oraz wesprą standaryzację praw proceduralnych na poziomie europejskim.

W ramach zaplanowanych działań krajowych zorganizowane zostaną warsztaty z udziałem przeszkolonych uprzednio ekspertów.

„Co-funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020)”